حقیقت خط فقر
رضا صادقیان (روزنامه‌نگار)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

2187
جهت اشتراک در روزنامه همدلی ایمیل خود را ثبت فرمائید

کارمندان دولت‌ می‌توانند با ستادهای انتخاباتی همکاری کنند؟

معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهور به برخی پرسش‌ها درباره نوع رابطه و فعالیت کارمندان دولت با ستادهای انتخاباتی پاسخ داد. به گزارش ایسنا متن پرسش و پاسخ در رابطه با قوانین فعالیت انتخاباتی کارمندان دولتی با بیژن عباسی به شرح زیر است: کارمندان در چه ساعاتی‌ می‌توانند در ستادهای انتخاباتی کاندیداها فعالیت کنند؟ مطابق ماده (68) قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1364)، فعالیت کارمندان در ساعات اداری و در حوزه تبلیغات انتخاباتی ممنوع و قابل پیگرد است. در این‌خصوص، ماده (88) قانون مزبور، مجازات نیز برای مرتکبین این رفتار، به مثابه مجرم، تعیین نموده و همچنین، ماده (59) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز حکمی مشابه مقرر داشته است. اشخاص یا مسئولانی که دارای سمت هستند، برای مثال معاون وزیر، مدیرکل، مشاور وزیر و... پس از ساعات اداری، با چه عنوانی‌ می‌تواند مصاحبه کنند یا مقاله بنویسند یا از کاندیدای مورد نظر حمایت کنند؟ وفق ماده (68) قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، تبلیغات از محل مبادی رسمی و دولتی ممنوع بوده؛ فلذا بدیهی است مقامات مذکور در متن سؤال، اجازه نوشتن مقاله یا هر فعالیت تبلیغی دیگری «مستند به شغل و سمت تحت تصدی خود» را ندارند. اگر کارمندان مرخصی بگیرند، امکان فعالیت در ستاد کاندیداها را از اول صبح دارند یا خیر؟ باتوجه به مقررات مربوطه، در غیر ساعت اداری و در ساعت مرخصی، کارمندان ممنوعیتی در این باب ندارند. لیکن باید توجه داشت این فعالیت به هیچ وجه مستند به سمت تحت تصدی ایشان، مجاز نیست و مستوجب کیفر خواهد بود. اگر کسی کارمند باشد، آیا‌ می‌تواند در ستاد کاندیداها مسئولیت قبول کند یا خیر؟ با عنایت به ماده (68) قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران و با توجه به بند (3) اصل (43) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، محدودکردن کارمندان دولت به صورت مطلق، خلاف حقوق شهروندی ایشان است و از آنجا که سمت در ستاد تبلیغاتی، شغل محسوب نمی شود، پذیرش سمت و فعالیت در غیر ساعت اداری، بلااشکال است. لازم به ذکر است، چنین امری باید بدون هرگونه بهره‌برداری یا اشاره به جایگاه و سمت تحت تصدی فرد انجام شود. برخی حقوقدانان در این خصوص نگرانی دارند که پذیرش سمت در ستاد تبلیغاتی کاندیداها، از مصادیق تعارض منافع باشد.