24میلیونی که حیف شد
عادل جهان‌آرای (روزنامه‌نگار)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

1746

محمد گلبن پژوهشگر ادبیات فارسی و مورخ مطبوعات

محمد گلبن، پژوهشگر ادبیات فارسی، متولد سال 1314 در اردستان استان اصفهان بود و از 16سالگی وارد فضای مطبوعات شد و ده‌ها عنوان کتاب و مستندات را تدوین و گردآوری کرده بود.
 علی دهباشی، روزنامه‌نگار، درباره گلبن گفته است:«محمد گلبن در چند زمینه کار کرد؛ نخست در زمینه‌ کتاب‌شناسی فعالیت کرد و آثاری را در کتاب‌شناسی زبان و خط فارسی، کتاب‌شناسی نگارگری، کتاب‌شناسی صادق هدایت و همچنین زمینه‌های دیگر منتشر کرد.
 او همچنین با همکاری محمد افسری‌ راد فهرست «مجله‌ی آینده» را تدوین کرد». زمینه‌ دیگر فعالیت گلبن، کار در حوزه‌ سفرنامه‌ها بود، که از جمله سفرنامه‌های رکن‌الدوله، میرزا ابوالحسن‌خان‌ ایلچی، قائم‌مقام و چندین سفرنامه‌ دیگر را تصحیح و منتشر کرد.
 از  فعالیت محمد گلبن در زمینه‌ تاریخ مطبوعات ایران به عنوان فعالیت تخصصی او یاد می‌شود و  تمرکز و توجه گلبن بر مطبوعات دوره مشروطیت تا سال 1332 بود. در این زمینه حدود 40 مقاله تألیف کرد.
 نخستین آن‌ها را در مجله‌ «بررسی‌های تاریخی» به سال 1345 منتشر کرد. 
بعد از آن کار خود را ادامه داد و آخرین مقاله را درباره‌ مجله‌ی «یغما» نوشت. کار دیگر محمد گلبن، تألیف اثری درباره‌ کمال‌الملک و سریع‌الدوله بود که در انجمن آثار ملی چاپ شد. 
تدوین فهرست جشن‌نامه‌ها و یادنامه‌ها با همکاری احمد شکیب‌آذر نیز از دیگر فعالیت‌های او بود. این پژوهشگر ۱۵ هزار جلد کتاب و دوهزار نشریه خود را به کتابخانه مجلس اهدا کرد.
 محمد گلبن که دچار سکته مغزی شده بود سرانجام بیستم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۲ در هفتاد و هشت سالگی در تهران درگذشت.