24میلیونی که حیف شد
عادل جهان‌آرای (روزنامه‌نگار)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

1746

دیه صدمات بدنی

مژگان مسلمی (کارشناس حقوق)

در بحث صدمات بدنی مستوجب دیه، مهلت رجوع به پزشکی قانونی چند روز است؟
محدودیتی در این خصوص وجود ندارد، اما هر چقدر دیرتر به پزشکی قانونی مراجعه کنید به جهت بهبود جراحات درصد کمتری از صدمات وارده به شما گزارش خواهد شد؛ همچنین اثبات این‌که جراحات مرتبط با حادثه مذکور بوده نیز سخت‌‌تر می‌شود.