24میلیونی که حیف شد
عادل جهان‌آرای (روزنامه‌نگار)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

1746

هزینه فرصت:

ارزش استفاده از فرصت‌های دیگر را  که از آن صرف نظر می‌کنیم، هزینه فرصت می‌گویند. زمانی که یک عامل تولید کمیاب است، تخصیص آن در یک فعالیت تولیدی به معنی صرف نظر کردن از فرصت برای استفاده از آن در زمینه‌های دیگر است.
هزینه فرصت تشریح‌کننده این واقعیت است که اگر انتخاب اولیه صورت نمی‌گرفت،‌ انتخاب‌های دیگری با ارزش‌های متفاوت وجود می‌داشت که می‌توانست صورت بگیرد.
به طور مثال اگر شما شغلی با درآمد سالانه 300میلیون تومان را ترک می‌کنید تا یک استارتاپ راه بیندازید، هزینه‌ فرصت شما برای راه‌اندازی استارتاپ 300میلیون در سال خواهد بود. ارزش نهایی این کار شما باید بالاتر از چیزی باشد که از آن صرف‌نظر می‌کنید.