مجلسی که خود را در رأس امور نمی‌داند
مظاهر گودرزی (روزنامه‌نگار)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

1683

به سرباز خودی تیراندازی نکنید

فضای سیاسی کشور در روزهایی که کرونا، ماه مبارک رمضان و نزدیکی به انتخابات ریاست جمهوری آن را ویژه کرده است، پس از انتشار سخنان محرمانه محمدجواد ظریف وزیر خارجه، به شکلی هیجانی درآمده است؛ اتفاقی که بدون تردید برای حفظ آرامش یک جامعه مناسب نیست. پس از سخنان رهبر انقلاب و عتاب به وزیر خارجه به خاطر سخنانش و عذرخواهی او، انتظار می‌رود فعالان سیاسی که معمولا در مواردی که جناح خود را لازم ببینند به آرامش دعوت می‌کنند، این بار در آتش دوگانه‌سازی می‌دمند تا شاید از این نمد کلاهی نصیب خود و جناح متبوع‌شان کنند، اما با این وضعیت داغ این کلاه آتشین خواهد بود و سر آنان نیز در این آتش خواهد سوخت. ظریف به عنوان نماینده نظام در حال مذاکره با نمایندگان قدرت‌های بزرگ برای کم کردن محدودیت و برداشتن تحریم‌هایی است که معیشت مردم را به گروگان گرفته است. روا نیست که از درون کشور تیرهای زهرآگین به سمت او پرتاب شود. خارج از همه ملاحظات سیاسی و عقیدتی و جناحی، عقل حکم می‌کند که سرباز خود را از پشت با تیر نزنید و او را حمایت کنید تا با پشت‌گرمی به جلو حرکت کند و با دشمنان بجنگد.
هیچ‌کس در حالی که از یک نظام حکومتی دفاع می‌کند و خودش را در جایی که هست سرباز آن نظام می‌داند، به سربازی از قسمت دیگر همان نظام حمله نمی‌کند، مگر این‌که خودش را سرباز نداند. یا نه، مگر این‌که خودش را جزیی از جبهه مقابل بداند. به هرحال وضعیتی که فعلا در فضای سیاسی کشور حاکم است، این وضعیت را القاء می‌کند. این البته تنها وظیفه سربازان نیست، بلکه بر کسانی که خود را در مقام فرماندهان این جبهه می‌بینند، واجب است که خود و سربازان تحت امرشان را به رعایت قواعد و تاکتیک‌های جنگ علیه دشمن فرا بخوانند.