اگر تحریم‌ها پا برجا بود چه؟
فاطمه آقایی‌فرد (روزنامه نگار)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

1711

در نشست تخصصی با حضور رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان بررسی شد:

نحوه اتصال راه‌آهن و بهره برداری از آن در محدوده مجتمع بندری کاسپین

رشت-خبرنگار همدلی:در نشستی تخصصی با حضور مهندس اکبری مقدم رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان،اعضای هیات مدیره، معاون فنی و زیربنایی و مهندسین مشاور پروژه راه‌آهن سراسری طرح مطالعات روسازی و بهره‌برداری راه‌آهن داخل مجتمع بندری کاسپین بررسی شد. به گزارش مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، در این نشست مهندس اکبری مقدم با تاکید بر فراهم‌سازی بستر لازم به منظور تکمیل راه‌آهن سراسری و اتصال آن به بندر کاسپین خواستار افزایش فعالیت پیمانکاران در بخش‌های مختلف پروژه به منظور تکمیل زیرسازی و ریل گذاری شد. بررسی زیر سازی، ریل گذاری، تملک اراضی، و طراحی خطوط و تأسیسات داخلی مجتمع بندری کاسپین با استانداردهای روز از دیگر موارد بررسی شده در این نشست به منظور افزایش سرعت عملیات اجرایی بود. گفتنی است در پایان این نشست اعضای حاضر در جلسه بازدید میدانی از مسیر اتصال راه‌آهن به محدوده مجتمع بندری کاسپین به عمل آمد.