مجلسی که خود را در رأس امور نمی‌داند
مظاهر گودرزی (روزنامه‌نگار)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

1683

كودتا در سودان و سقوط ‌‌«جعفر نُميری»

ژنرال جعفر نُميری، رئيس جمهور پيشين سودان در اول ژانويه 1930میلادی درشهر دورمان سودان به دنيا آمد. پس از آن‏كه از كالج نظامي سودان فارغ‌التحصيل شد، به شیوه بسیاری از کشورهای آفریقایی در 25 مه 1969م با يك كودتا قدرت را در سودان به دست گرفت. نُميری كه با درجه سرهنگی اقدام به كودتا عليه اسماعيل الازهری حاكم وقت سودان كرده بود، پس از كودتا به درجه ژنرالی نائل آمد و در حقیقت خودش را ژنرال کرد و ده سال بعد حتي عنوان مارشالی را نيز بر خود نهاد. نميری در ابتدا مثل بیشتر دیکتاتورها و مادام‌العمرها به عنوان قهرمان سوسياليسم به قدرت رسيد و در واقع با اين شعار دروغين، جای پای خود را در سودان و در ميان اصلاح‏‌طلبان ملي محكم کرد. ولي ظرف مدت كوتاهی تيغ تصفيه‏های او متوجه تمامي مخالفان مذهبی و غیر مذهبی وی شد و تا آنجا پیش رفت که ميانه‏‌روهايى نيز  با او همكاری داشتند از اين تصفيه بر كنار نماندند. اما در ادامه کار و با سرکوب بیشتر و فساد به وجود آمده در اداره مملکت اين روال باعث ايجاد كودتایی كمونيستي عليه نميری در سال 1981م شد. نمیری متعاقب انجام اين كودتا بازداشت شد، ولی با كمك انور سادات و معمّر قذافی حاكمان مصر و ليبي که با آنها نزدیکی داشت، توانست به قدرت بازگردد و كودتاچيان را تار و مار سازد. نميری در طول سال‏هاي زمام‏داری خود، به دليل عزل و نصب‏های فراوانی كه انجام داد، خود گهگاه سرپرستي وزارتخانه‏های مختلف يا حتي سمت نخست‏‌وزيری سودان را نيز برعهده مي‏‌گرفت. وی در طول حكومت شانزده ساله خود، روابط عميقی با آمريكا و غرب برقرار كرد. اين وابستگی به آمريكا، موجب انزوای سياسي سودان در جهان عرب شد و اين انزوا مخالفت‏های داخلی و خارجی عليه حكومت نميری را تشديد كرد. از اين‌رو، جعفر نميري در ايام حكومتش با بيش از 15كودتا روبه‌رو شد كه در آخرين مورد در يك كودتای بدون خون‏ريزی در ششم آوريل سال 1985م، هنگام سفر از آمريكا به مصر توسط سوار الذَّهب وزير دفاع حكومت خود از كار بركنار شد و در مصر باقی ماند.