مسئله‌ای که صورتش هیچ‌گاه پاک نمی‌شود
فضل‌الله یاری (سردبیر)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

1670

استفاده از «است» به جای «می‌باشد»:

به دو دلیل بهتر است که از «می‌باشد» به جای «است» استفاده نشود:
- اولاً «می‌باشد» و دیگر صیغه‌های «باشیدن» در گفتار عادی مردم رایج نیست و زبان نوشتار بهتر است که به زبان روزمره نزدیک‌تر باشد.
- و ثانیاً این‌که «می‌باشد» به عنوان فعل اسنادی هیچ فرقی با است ندارد و نیازی نیست جایگزین آن شود.