مسئله‌ای که صورتش هیچ‌گاه پاک نمی‌شود
فضل‌الله یاری (سردبیر)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

1670

در رابطه با یا در ارتباط با

حرف اضافه مرکّب در رابطه با (یا در ارتباط با) و نیز قید مرکّب در این رابطه (یا: در این ارتباط)، که گرته‌برداری از  انگلیسی است، درزبان فارسی رایج شده و مروّج آن مترجمان خبرگزاری‎ها و به خصوص دانشجویان از فرنگ برگشته بوده‎اند. با این‎که این ترکیب‎ها، از لحاظ ساخت دستوری غلط نیست و از سوی دیگر، در زبان گفتار و نوشتار چندان رایج شده است که دیگر چاره‎ای از پذیرفتن آن‌ها نیست، در فارسی فصیح و نثر علمی که نیاز به دقت و صراحت دارد، بهتر است از استعمال آنها خودداری شود.