مسئله‌ای که صورتش هیچ‌گاه پاک نمی‌شود
فضل‌الله یاری (سردبیر)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

1670

جزئیات جدید از تغییرات قوانین چک

مژگان مسلمی (کارشناس حقوق)

 چک‌های برگشتی‌ با موجودی سایر حساب‌ها پاس می‌شوند. افراد هنگام مراجعه به شعبه برای دریافت وجه چک در صورت کسری مبلغ چک در حساب جاری فرد صادرکننده، از بانک بخواهند سایر حساب‌های انفرادی او در همان بانک را بررسی کند و در صورت موجودی در آن حساب‌ها، مبلغ کسری چک را برداشت و چک را پاس کند. مقررات مربوط به چک‌های جدید از ابتدای سال آینده همگانی می‌شود.