نمایندگانی که از جنس مردم نیستند
ولی‌الله شجاع پوریان (مدیرمسئول)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

1616

تبانی:

به معنای «همدستی پنهان (معمولاً بر ضد شخص ثالث)»، از ساخته‌های فارسی‌زبانان و در لغت عرب نیامده است. اما چون در متون یک قرن اخیر فراوان به کار رفته و در زبان مردم نیز رایج شده است باید استعمال آن را جایز دانست. (کسانی که از استعمال این کلمه پرهیز دارند می‌توانند به جای آن مواضعه بگویند.)
منبع: «غلط ننویسیم» ابوالحسن نجفی