نان مردم را آجر نکنید
محسن صنیعی (مدرس دانشگاه)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

1863

در پخش فرآورده‌های نفتی منطقه گیلان انجام شد:

استمرار جلسات هم‌اندیشی طرح توزیع الکترونیکی گاز مایع در استان گیلان

رشت-خبرنگار همدلی:به منظور فراهم کردن سهل‌‌‌تر و مطلوب‌‌‌تر توزیع الکترونیکی گاز مایع و رفع چالش‌ها و در راستای بررسی و تبادل نظر، برگزاری جلسات هم‌اندیشی مسئولین شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه گیلان و شرکت‌های توزیع گاز مایع استان استمرار دارد. ‌‌ دستور کار این جلسه درخصوص بررسی توزیع الکترونیکی گاز مایع و آخرین وضعیت خانوارهای نفت‌سوز فی‌مابین این شرکت و مدیران شرکت‌های موزع گاز مایع‌‌ بود گفتنی است در راستای ایجاد انگیزه از تلاش و کمک‌های‌‌‌ بی‌دریغ هفت نفر ازمدیران و مالکین تاسیسات و عاملین توزیع در راستای اجرایی کردن هرچه مطلوبتر عرضه الکترونیکی گازمایع در استان با اهدای لوحی‌‌‌، تقدیر شد. پیشنهاد ایجاد و امکان رویت گزارش تراکنش‌ها برای مدیران شرکت‌های موزع‌‌‌، تاکید بر عرضه بیشترگاز مایع با استفاده از زیرساخت بانکی و توزیع الکترونیکی از اهم مصوبات این جلسه بود.