در فضیلت جذب فاضلان
ولی‌الله شجاع پوریان (مدیرمسئول)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

1869

دیدار مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شیراز با فرمانده جدید سپاه فجر استان فارس

شیراز-خبرنگار همدلی:مدیرعامل و جمعی از معاونین و مدیران شرکت آب و فاضلاب شهرستان شیراز با فرمانده جدید سپاه فجر استان فارس دیدار داشتند. در دیدار صمیمی بهمن بهروزی، رئیس ‌هیأت‌مدیره و مدیرعامل همراه با جمعی از معاونین و مدیران شرکت آب و فاضلاب شهرستان شیراز با سردار سرتیپ دوم پاسدار یدالله بوعلی، فرمانده جدید سپاه فجر فارس تفاهم‌نامه‌‌ای مبنی بر گسترش‌‌ همکاری امضا شد. در این دیدار بهمن بهروزی، مدیرعامل آبفای شیراز به ارائه گزارش جامعی از عملکرد شرکت آب و فاضلاب شیراز پرداخت. سردار سرتیپ دوم پاسدار یدالله بوعلی، فرمانده جدید سپاه فجر استان فارس نیز ضمن برشمردن اثرات مطلوب خدمات مدیرعامل و کارکنان شرکت آب و فاضلاب شیراز، قول همکاری و مساعدت در زمینه‌های مرتبط به مدیرعامل آبفای شیراز داد.