در فضیلت جذب فاضلان
ولی‌الله شجاع پوریان (مدیرمسئول)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

1869

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس خبر داد:

انعقاد 122قرارداد سرمايه‌گذاري در شهرك‌ها و نواحي صنعتي شهرستان اقليد

شیراز-خبرنگار همدلی : مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس با اشاره به ایجاد6 شهرک یا ناحیه صنعتی در شهرستان اقلید گفت: شهرستان اقلید از لحاظ آمار تعداد شهرک‌ها و نواحی صنعتی ایجاد شده، رتبه نخست استان فارس را به خود اختصاص داده به نحوي كه در این شهرستان هم اکنون، شهرک‌های صنعتی اقلید 1 و 2، و نواحي‌‌ صنعتی تیمارجان‌‌‌، خنجشت، حسن‌آباد و سده راه اندازي شده است و کار واگذاری زمین در همه این شهرک‌ها و نواحی صنعتی انجام‌‌‌ می‌شود.
احد فتوحی در بازدید از نواحی صنعتی حسن آباد، تیمارجان و شهرک صنعتی اقلید۱ افزود:در حال حاضر ۱۲۲قرارداد ‌‌‌سرمايه‌گذاری با متقاضیان در شهرک‌های صنعتی اقليد منعقد شده که شهرک صنعتی اقلید۱ با دارا بودن ۸۵ قرارداد بیشترین تعداد قرارداد و پس از آن ناحیه صنعتی تیمارجان با ۱۹ قرارداد، ناحیه صنعتی سده با ۷ قرارداد، نواحی صنعتی خنجشت و حسن آباد هرکدام با پنج قرارداد و اقليد2نيز با يك‌‌ قرارداد درجايگاه‌هاي بعدي قراردارند. فتوحی: افزود در قالب این قراردادها جمعاً ۵۰ هکتار زمین به متقاضیان واگذار شده است. وی اضافه کرد: همچنین ۳۴ واحد تولیدی و صنعتی نیز در این شهرک‌های صنعتی با اشتغال افزون بر 400 نفر در مرحله بهره برداری قرار دارند. مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس، با بیان ‌‌‌این‌که در شهرک‌های صنعتی اقلید در مجموع ظرفیت استقرار 5هزار واحد تولیدی صنعتی صنفی خدماتی و کارگاهی فراهم شده است، گفت: با توجه به ‌‌‌این‌که در افق توسعه صنعتی شهرستان شهرک‌ها و نواحی صنعتی از جایگاه ویژه‌ای برای جذب و استقرار سرمایه‌گذاران برخوردار هستند توسعه زیرساخت‌ها نيز متناسب با جذب ‌‌‌سرمايه‌گذار در دستور کار قرار دارد.
وي افزود: با توجه به ‌‌‌این‌که بخش زیادی از شهرک صنعتی اقلید1 نیز به متقاضیان واگذار و این شهرک جز شهرک‌های صنعتی تقاضا محور شهرستان قرار دارد کار توسعه این شهرک صنعتی نیز در مرحله انجام است كه امیدواریم با الحاق اراضی اطراف شهرک صنعتی بستر مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاران فراهم شود . مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس با بیان ‌‌‌این‌که مشوق‌های ‌‌‌سرمايه‌گذاری در مناطق محروم و كم‌توسعه يافته درشهرک‌ها و نواحی صنعتی اقلید اعمال می‌شود، گفت: متقاضیان ‌‌‌سرمايه‌گذاری در این شهرک‌ها و نواحی تنها ۱۰درصد از حق انتفاع را به صورت نقدی پرداخت‌‌‌ می‌کنند و مابقی مبلغ نیز در اقساط ۴۸ ماهه از متقاضیان اخذ‌‌‌ می‌شود.