برخی مسئولان وتلاش برای ایجاد نارضایتی
فضل الله یاری (سردبیر)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

2027
جهت اشتراک در روزنامه همدلی ایمیل خود را ثبت فرمائید


نارضایتی خانواده‌ها، چالش جدید در نامگذاری معابر

همدلی| خانواده نابغه ریاضی ایران، زنی که خیلی از ایرانی‌ها متاسفانه بعد از مرگ او را شناختند، با نام‌گذاری یک خانه مربوط به کودکان کار به‌نام «مریم میرزاخانی» موافقت کردند. این درحالی است که پیش از این مخالفت‌های خانواده میرزاخانی مانع از این شده بود که نام برنده مدال فیلدز بر روی معابر تهران گذاشته شود.
در جلسه روز گذشته شورای اسلامی شهر تهران تصمیمات جدیدی درباره نامگذاری برخی معابر گرفته شد. مسئله نارضایتی برخی از خانواده‌ها درباره نامگذاری اسم عضو خانواده خودشان بر روی خیابان‌های تهران سبب شد تعدادی از اعضای شورای شهر به این استناد کنند که شخصیت‌های ملی تنها متعلق به خانواده خودشان نیستند. به گزارش ایسنا محمدجواد حق‌شناس به عنوان ‌رئیس کمیته نامگذاری شورا اظهار کرد: براساس پیشنهاد خانه کارگر قرار بود که خیابان نیایش با ۱۴ بار فراوانی در محدوده خیابان آزادی به نام سرحدی‌زاده نامگذاری شود، اما خانواده وی با این نام‌گذاری مخالفت کردند. برهمین اساس این پیشنهاد از دستور کار خارج می‌شود. در ادامه مجید فراهانی در واکنش به این سخنان گفت: برخی از افراد شخصیت و تاثیر ملی دارند و آیا درست است که نظر خانواده را در مورد این نام‌گذاری‌ها بپرسیم به گونه‌ای که دیدید درباره نام‌گذاری معبری به نام مریم میرزاخانی پدر خانواده رضایت نداشت، اما این افراد تنها متعلق به خانواده نیستند. در واکنش به این سخنان حق‌شناس اضافه کرد: پدر خانواده میرزاخانی با نام‌گذاری معبر مشکل داشت اما پس از رایزنی، یک خانه کودکان کار در منطقه ۱۵ با رضایت خانواده به نام مریم میرزاخانی گذاشته شد.
حسن رسولی نیز با تاکید بر این‌که تصمیم‌گیری در خصوص اینگونه نام‌گذاری‌های شخصیت‌های ملی تنها خانواده نیست، اظهار کرد: حتما خانواده سرحدی‌زاده از روی مناعت طبع این پیشنهاد را رد کردند، اما ما باید نام این شخص را با یک نام‌گذاری در تاریخ زنده نگه داریم. همچنین ناهید خداکرمی نیز با تاکید بر این‌که احترام به نظر خانواده یعنی احترام به خود فرد اظهار کرد: پیشنهاد می‌شود این نام‌گذاری از دستور خارج شده و به مانند رایزنی که با خانواده مریم میرزاخانی انجام شد با خانواده سرحدی‌زاده نیز برای کسب رضایت مذاکره شود.
به گزارش ایسنا، محسن هاشمی پیشنهاد داد: می‌توانیم این نام‌گذاری را تصویب کنیم، اما اجرای آن را منوط به شرط جلب نظر مثبت خانواده سرحدی‌زاده بگذاریم. از این رو با قبول پیشنهاد محسن هاشمی از سوی اعضای شورای شهر نام‌گذاری خیابان نیایش به نام ابوالقاسم سرحدی‌زاده مشهود به کسب رضایت خانواده به تصویب رسید.