نمایندگانی که از جنس مردم نیستند
ولی‌الله شجاع پوریان (مدیرمسئول)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

1616

انجمن عکاسان سینما: اعتراضی به هیأت‌مدیره «خانه سینما» نداریم

همدلی| انجمن صنفی عکاسان سینمای ایران در پی انتشار نامه حمایت ۲۱ صنف سینمایی از هیأت‌مدیره و مدیرعامل خانه سینما و ذکر نام این انجمن در نامه، توضیحاتی را منتشر کرد. این انجمن، در جوابیه و توضیحات خود به ذکر نام این انجمن در نامه حمایت ۲۱ صنف سینمایی از هیأت‌مدیره و مدیرعامل خانه سینما چنین آورده است:
«اعتراضی به عملکرد هیأت‌مدیره خانه سینما نیست
سوم آبان ماه نامه‌ای به امضای ۲۱ صنف سینمایی در حمایت از هیأت‌مدیره «خانه سینما» و انتخاب منوچهر شاهسواری به‌عنوان مدیرعامل این نهاد صنفی منتشر شد و در این نامه نام سه صنف ازجمله انجمن صنفی عکاسان سینمای ایران بدون تأیید نهایی درج شد. انجمن صنفی عکاسان سینمای ایران در جهت رفع ابهامات به وجود آمده در خصوص ذکر نام این انجمن در فهرست حامیان بیانیه صادره از سوی تعدادی از صنوف خانه سینما اعلام می‌کند، اعتراض این انجمن به شیوه عملکرد و عدم هماهنگی در اعلام نام این انجمن در بیانیه مذکور، که قرار بود متن آن دربرگیرنده حقوق و مطالبات و رفع مشکلات تمامی اعضای خانه سینما تنظیم و منتشر شود، بوده و این انجمن اعتراضی به عملکرد هیأت‌مدیره خانه سینما و تشکیک در انتخاب آقای منوچهر شاهسواری به‌عنوان مدیرعامل خانه سینما ندارد. مجدداً اعلام می‌داریم در جهت رعایت حقوق و مطالبات صنوف و اعضای ایشان از هر حرکت و اقدامی پشتیبانی و حمایت می‌نماییم.»