روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
سرمقاله
روزنامه همدلی شماره: 1307  |  تاریخ: سه شنبه 12 آذر 1398
<
>

همدلی به مناسبت روز جهانی معلولان  در گزارشی میدانی مشکلات و چالش‌های زندگی معلولان را بررسی کرد
تلاش برای نسخه‌نویسی الکترونیک
نه به ترحم  آری به همدلی و حقوق برابر
دکتر علی امیر سوادکوهی رئیس انجمن مراقبت های ویژه ایران تاکید کرد:
 5 استانی که بیشتر به خون نیاز دارند
عاملان آزار کودک کار  تسلیم قانون شدند
اعزام ۴۰ دانشجو از دانشگاه امیرکبیر به یکی از مناطق محروم کشور