روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
سرمقاله
روزنامه همدلی شماره: 1293  |  تاریخ: شنبه 25 آبان 1398
<
>

استکبارستیزی از اشتراکات فرهنگی ایران و آفریقای جنوبی است
انعقاد24قراردادسرمایه گذاری درشهرک صنعتی ارسنجان
مدیریت آبرسانی به رغم کاهش حدود 25درصدی منابع آبی
۲۶ میلیارد تومان اعتبار به سد نعمت‌آباد اختصاص یافت
۱۰۰۰ برنامه فرهنگی ویژه ایام هفته کتاب در خراسان رضوی برگزار می‌شود