روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
روزنامه همدلی شماره: 1272  |  تاریخ: دوشنبه 22 مهر 1398
<
>

«همدلی» درباره تاثیر قراردادهای موقت کار بر معیشت دهک‌های درآمدی ضعیف گزارش می‌دهد
مومنی: افزایش قیمت بنزین کسری بودجه را می افزاید، مصرف را نمی کاهد!
هندوانه، صدرنشین کاهش قیمت  در کالاهای اساسی
مشتری آپارتمان‌های قدیمی افزایش می‌یابد