روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
روزنامه همدلی شماره: 1272  |  تاریخ: دوشنبه 22 مهر 1398
<
>

آغاز ساخت ۱۲ مرکز محله در شهرجدید هشتگرد
سیل گیلان را در نوردید
مبادله تفاهمنامه بین فرماندهی انتظامی فارس و شهرداری شیراز
وظیفه ما  فرصت دادن به جوانان است
اگر کاری برای چالش کم آبی نکنیم تمدن‌مان نابود‌ می‌شود