روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
سرمقاله
روزنامه همدلی شماره: 1268  |  تاریخ: چهارشنبه 17 مهر 1398
<
>

داشتن شهری آباد و توسعه یافته میسر می‌شود
قرارداد فروش ۹ هزار تن ریل برای گل‌گهر را داریم
نمایندگان باید برای مشهد اعتبارات ویژه‌ای درخواست کنند
درآمد پست خراسان رضوی  ۲۰ درصد افزایش یافت
شروط بخشودگی 100درصدی جرائم مالیاتی
178 کیلومتر راه روستایی در دست اجرا توسط راه وشهرسازی استان اصفهان