روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
سرمقاله
روزنامه همدلی شماره: 1268  |  تاریخ: چهارشنبه 17 مهر 1398
<
>

 انقلاب در اصلاحات
تاکتیک اصلاح‌طلبی را می‌توان تغییر داد ولی مبانی آن را خیر
باید در عمل اصلاح‌گر بود
تغییر رویه اصلاح‌طلبی باید در چارچوب حزب باشد
جهانگیری: برای سلامت مردم هیچ خط قرمزی وجود ندارد
اصلاح‌طلبان از ناطق‌نوری استقبال نمی‌کنند
تشریح سرنوشت طرح استانی شدن انتخابات مجلس