روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
روزنامه همدلی شماره: 1251  |  تاریخ: چهارشنبه 27 شهریور 1398
<
>

صدا و سیما بداند مردم شعور دارند
عرق شرم بر پیشانی صدا و سیما
«دعوتی سپید به اعتراض»
 سفر «دایی‌جان»  از آمریکا به مکزیک