روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
روزنامه همدلی شماره: 1244  |  تاریخ: یکشنبه 17 شهریور 1398
<
>

رویای ناتمام16میلیاردی
هیئت‌هایی خالی ازمعرفت و‌معنویت
عاشورا   پیام‌آورآزادگی و نقد قدرت
شهید  مطهری قهرمان خرافه‌زدایی از عاشورا
110 سال زندان
شهید  مطهری قهرمان خرافه‌زدایی از عاشورا
اولویت مذاکره بر بلوف‌های خاکستری