روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
روزنامه همدلی شماره: 1232  |  تاریخ: یکشنبه 03 شهریور 1398
<
>

زیرساخت‌های لازم برای اجرای صحیح کمپین‌های اجتماعی وجود ندارد
۹ کشور به رقابت اسکار ۲۰۲۰ اضافه شدند