روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
روزنامه همدلی شماره: 1224  |  تاریخ: چهارشنبه 23 مرداد 1398
<
>

مسیرشـورا تا زندان
همدلی سخنان حداد عادل مبنی بر استفاده جریان اسلام‌گرا از شرایط کنونی را با جلال میرزایی بررسی کرد:
انتخابات امری مقدس نیست ولی بدیل‌ناپذیر است
با قدرت در مقابل توطئه سعودیها و اماراتی‌ها  برای تجزیه یمن بایستید