روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
روزنامه همدلی شماره: 1205  |  تاریخ: دوشنبه 31 تیر 1398
<
>

شرایط را برای مردم سخت کرده‌ایم
سه وعده همتی به حمایت بانک‌ها از سیل‌زدگان گلستان و مازندران
در شعب منتخب بانک ملی ایران