روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
روزنامه همدلی شماره: 1196  |  تاریخ: پنجشنبه 20 تیر 1398
<
>

ما اساتید تقلبی هستیم
نبود قوانین مدون، زمینه‌ساز سرقت علمی
تعادلی شگفت
برگزاری کنگره بین‌المللی  مشاهیر کرد در سنندج