روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
سرمقاله
روزنامه همدلی شماره: 1174  |  تاریخ: شنبه 25 خرداد 1398
<
>

گفت‌وگو با یک روانشناس درباره اظهارات محمدباقر نوبخت که ادعا کرده بود  ایران بالاترین رشد اقتصادی منطقه را در سال 97 به دست آورده است
هنوز زمان صحبت از رشد اقتصادی نرسیده است
تناقض در گفتار مسئولین، حس ناامنی به جامعه می‌دهد
آقای«روح» صحیح مثال بزنید؟!؟
حجم بسته‌های اینترنتی بیش‌تر می‌شود
بازار مسکن نفس‌های آخر رشد قیمت را می‌کشد