روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
سرمقاله
روزنامه همدلی شماره: 1161  |  تاریخ: یکشنبه 05 خرداد 1398
<
>

افزایش مشارکت مردم و کاهش هزینه‌ها با استانی شدن انتخابات
با استانی شدن شاهد تکثر آراء در مجلس خواهیم بود 
استانی شدن انتخابات مجلس دغدغه‌ای از مشروطه تا کنون
وقتی همه چیز مادی‌ ‌شد اخلاقیات معنا ندارد
عارف کاندیدای ریاست مجلس
«همدلی» در گفت‌وگو با کارشناسان اقتصادی راه‌کارهای اصلاح ساختار بودجه سال 98 را ارزیابی کرد
استانی شدن انتخابات مجلس دغدغه‌ای از مشروطه تا کنون
افزایش مشارکت مردم و کاهش هزینه‌ها با استانی شدن انتخابات
با استانی شدن شاهد تکثر آراء در مجلس خواهیم بود 
تکان‌دهنده‌ترین جمله در فرهنگ بشرى