روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
روزنامه همدلی شماره: 1131  |  تاریخ: دوشنبه 02 اردیبهشت 1398
<
>

ایثار در امر خدمت رسانی پایدار  راه رسیدن به درجه سقایی است
بهره مندی بیش از ۶۰ هزار نفر از خدمات درمانی درمانگاه موقوفه عبدالله رضوی شاندیز
۷۱ هزار نسخه خطی منحصر به فرد در کتابخانه مرکزی آستان قدس وجود دارد