روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
روزنامه همدلی شماره: 1117  |  تاریخ: دوشنبه 27 اسفند 1397
<
>

پرواز سینما در ارتفاع 20 هزار تومانی!
بدرقه کاووشِ سینما به آرامگاه ابدی
«هزار و ده شب» از نوروز پخش می‌شود
«عرق سرد» نماینده ایران در جشنواره پاناما
هشتمین همکاری «آلمادوار» و «باندراس»