روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
روزنامه همدلی شماره: 1117  |  تاریخ: دوشنبه 27 اسفند 1397
<
>

استاندار البرز در گفت‌وگو با همدلی از ظرفیت‌ها و استعدادهای با ارزش این استان سخن گفت؛