روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
سرمقاله
روزنامه همدلی شماره: 115  |  تاریخ: شنبه 25 اسفند 1397
<
>

بازدید کارشناسان دفتر فنی و مهندسی و مشاورین از  ایستگاه‌های پمپاژ آب ارغوانیه، سیان و کوهپایه
  مبادله تفاهم‌نامه همکاری‌های علمی و پژوهشی دانشگاه‌ آزاد اسلامی  و ‌ذوب‌آهن اصفهان
 سهامدار عمده، شرکت زغال سنگی خرید
آموزش چهره به چهره برای پیشگیری از حوادث چهارشنبه سوری در 24 ایستگاه آتش نشانی
افتتاح دومین باغ گیاه‌شناسی و مجموعه تفریحی گردشگری راه ابریشم
   در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری و بومی سازی صورت گرفت: