روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
روزنامه همدلی شماره: 115  |  تاریخ: شنبه 25 اسفند 1397
<
>

چوب بی برنامگی بر سر صنعت
هشدار فرشاد مومنی در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد با موضوع «نگاه تاریخی به نهضت ملی شدن نفت در ایران»
600 هزار راس دام زنده وارد کشور می‌شود
ممنوعیت ورود بوئینگ ۷۳۷ مکس به آسمان ایران
ایران ٢ میلیون و ٧٠٠ هزار بشکه  نفت فروخت
کاهش ۴۰ درصدی قیمت گل