روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
روزنامه همدلی شماره: 1095  |  تاریخ: چهارشنبه 01 اسفند 1397
<
>

افزایش قیمت بلیت سینماها می‌تواند درصد اندک مخاطبان هنر هفتم در ایران را به شکل فاجعه‌باری کاهش دهد
برگزیدگان اولین جایزه جمالزاده معرفی شدند
دیپلم افتخار ندادیم چون شائبه دلجویی داشت
یک اثر، یک نمایشگاه
سفر با «هام سا» از شرق تا جَز