روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
روزنامه همدلی شماره: 1095  |  تاریخ: چهارشنبه 01 اسفند 1397
<
>

افزایش 100 درصدی ظرفیت بارگیری و حمل ریلی کلاف گرم
 پیشرفت صنعت، مرهون روحیه انقلابی و خودباوری جوانان کشور است
 فولاد مبارکه همواره به توسعه راه‌ها متعهد بوده است
برگزاری اولین نمایشگاه آرد، نان و غلات در مشهد