روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
سرمقاله
روزنامه همدلی شماره: 1069  |  تاریخ: پنجشنبه 27 دی 1397
<
>

وزیر راه و شهرسازی چند پروژه در ماهشهر را افتتاح می‌کند
یکی از افتخارات بیمارستان رضوی واحد مددکاری است
از کارکنان نمونه بیمارستان «شفا» تاکستان تقدیر شد
آغاز 6 جبهه کاری جدید در ساخت پروژه نمایشگاه بزرگ اصفهان
تعداد مشترکین شرکت گاز استان قزوین از مرز 410 هزار مشترک گذشت
بیش از100 هزاردستگاه خودرو از بندرهای لنگه جا به جا شد
اخراج کارکنان شرکت حریر خوزستان صحت ندارد
کاهش 60 درصد متقاضی گوشت قرمز در اردستان