روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
سرمقاله
روزنامه همدلی شماره: 1069  |  تاریخ: پنجشنبه 27 دی 1397
<
>

«همدلی» از ارزیابی کارشناسان در خصوص اجرای قانونی برای کنترل قیمت‌ها در یک بازار پرحاشیه گزارش می‌دهد
در توسعه بازار کار موفق نبودیم
اصلاح معافیت‌های مالیاتی به دولت می‌رود
دلایل دادسرا علیه متهمان بانک سرمایه قوی است
پول نفت خوراک دام می‌شود
موافقت دولت با اصلاحات مصوبه ترخیص خودرو
تولیدکنندگان نان صنعتی مشکل آرد دارند