روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
روزنامه همدلی شماره: 1065  |  تاریخ: یکشنبه 23 دی 1397
<
>

ایران بیشترین ذخیره نمونه خون بند ناف در خاورمیانه را دارد
برگزاری سومین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک و بیمه در بهمن ماه امسال
تحقق بیش از صد در صد بودجه نقدی و تهاتری شهرداری در آذر ماه امسال 
رکوردزنی کودکان ایرانی در مسابقات بین المللی مکعب روبیک