روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
سرمقاله
روزنامه همدلی شماره: 1065  |  تاریخ: یکشنبه 23 دی 1397
<
>

با رکوردشکنی تعطیلی دولت در آمریکا و در میان تعویق حقوق کارکنان، تعویق خدمات و اعتراضات عمومی، هیچ نشانه‌ای از پیشرفت در مذاکرات بازگشایی به چشم نمی‌خورد
کره شمالی از فهرست برخی تحریم‌های آمریکا خارج شد
امید ماکرون به فرونشاندن اعتراضات جلیقه‌زردها با روش لوئی شانزدهم
انفجار مرکز پاریس ناشی از نشت گاز بود
سفر ظریف به عراق همانند سفر به هند پربار خواهد بود؟