روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
روزنامه همدلی شماره: 1064  |  تاریخ: شنبه 22 دی 1397
<
>

سینما یک پنتاگون است
آنچه مهکام نگفت
«لحظه گرگ و میش» زیر تیغ
مشکلی برای اکران استانی جشنواره فجر نیست
هیجان‌انگیز و هوشمندانه