روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
روزنامه همدلی شماره: 1038  |  تاریخ: چهارشنبه 21 آذر 1397
<
>

حکایت یک روز برفی
گفت‌وگوی «همدلی» با پروانه سپهری درباره آلبوم صوتی بر مبنای گزیده «هشت کتاب سهراب»
«روما» برترین فیلم سال شد
ادای احترام به «دالی» مطبوعات
«پاپلی» مسافر «وزول» فرانسه شد