روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
روزنامه همدلی شماره: 1038  |  تاریخ: چهارشنبه 21 آذر 1397
<
>

تکمیل پروژه ریل ملی با تولید شمش ریل
۲۸ میلیون و ۷۲۵ هزار تن کالا تخلیه و بارگیری شد
دوره آموزشی«کارگاه شعر» ویژه مربیان ادبی اردبیل برگزار شد
افتتاح مرکز پایش انرژی شرکت توزیع نیروی برق خوزستان
27 هزار میلیارد ریال سرمایه مردم در پروژه های شهری آزاد شد