روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
روزنامه همدلی شماره: 1033  |  تاریخ: پنجشنبه 15 آذر 1397
<
>

رویه بی‌وحدت در سیاست‌گذاری فرهنگی
مطالعه الگوهای روایت در متون نمایشی دهه اخیر ایران
تقدیر از سروقامتان موسیقی شمال البرز
هیولا در راه است
«منو ببین» رضا مهران‌فر در جشنواره فیلم آکسفورد آمریکا