روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
روزنامه همدلی شماره: 1017  |  تاریخ: پنجشنبه 24 آبان 1397
<
>

کتاب در حال دگردیسی و تغییر شکلی است که می تواند ماهیتش را تا حدود زیادی تغییر دهد
حروف به سماع درآمدند
تلاقی مرثیه و امید در حنجره سالار عقیلی
اشعار «حسین پناهی» خوشنویسی شد
«رضا» به جشنواره جهانی بلفور می‌رود