روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
سرمقاله
روزنامه همدلی شماره: 1017  |  تاریخ: پنجشنبه 24 آبان 1397
<
>

اگر از ظرفیت‌های ملی درست استفاده شود مشکلات اقتصادی حل خواهد شد
مناسبت‌ها نمایشی نشوند
«همدلی» اظهارنظر وزیر امور خارجه درباره پولشویی و هجمه‌ها و حمایت‌ها از او را در گفت‌وگو با «احمد شیرزاد» بررسی کرد
عبور از چاله اتحادیه به سوی چاه پارلمان
محسن باستانی، عضو شورای مرکزی حزب توسعه ملی و عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات استان ‌اصفهان در گفت‌وگو با «همدلی» :
حالِ خوبِ کتاب‌خوانی
گسیختگی دیپلماتیک در برابر‌ تحریم
فریاد انتصابیون، سکوت انتخابیون
اگر از ظرفیت‌های ملی درست استفاده شود مشکلات اقتصادی حل خواهد شد