روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
روزنامه همدلی شماره: 1015  |  تاریخ: سه شنبه 22 آبان 1397
<
>

باران کتاب‌فروش‌ها را دوست ندارد
هیچ وقت نگفتم فیلم های تارانتینو، آشغال است
گزارش شعری
برگزاری کارگاه‌های «انتقال تجربه» جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت
برای آدم‌های بدبخت و بیچاره متاسفم!