روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
روزنامه همدلی شماره: 1015  |  تاریخ: سه شنبه 22 آبان 1397
<
>

بر اساس گزارش بانک جهانی، ایران در زمینه پولی‌سازی آموزش گوی سبقت را  از کشورهای غربی ربوده است
 سالاری:‌ هیچ یک از کاندیداهای شهرداری تهران انصراف نداده‌اند