روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
روزنامه همدلی شماره: 1015  |  تاریخ: سه شنبه 22 آبان 1397
<
>

دیروز مراسم تکریم علی ربیعی و معارفه  محمد شریعتمداری با محوریت فقرزدایی برگزار شد
۱۹ بانک ایرانی خارج از فهرست تحریم‌های ثانویه
5 هزار هکتار از تهران درگیر بدمسکنی است
خرید خانه۳۰۰میلیون تومان وام می‌خواهد
واردات گوشی تلفن همراه 43 درصد افزایش یافت
قیمت دام زنده کاهش می یابد